Ile lat miała Maryja gdy urodziła Jezusa?

Ile lat miała Maryja gdy urodziła Jezusa?

Zgodnie z Protoewangelią Jakuba z II wieku, Maryja urodziła Jezusa jako młoda dziewczyna. Niewiele wiadomo jednak o dokładnym wieku Maryi przy narodzeniu Jezusa. Istnieją różne spekulacje na ten temat, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W kontekście tamtejszych zwyczajów małżeńskich, przypuszcza się, że mogła mieć około 14-17 lat, gdy doszło do narodzin Jezusa. W tamtych czasach dziewczęta były wychodzone za mąż stosunkowo wcześnie, zazwyczaj po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Jednakże, bez kolejnych źródeł historycznych, nie można jednoznacznie ustalić wieku Maryi przy narodzeniu Jezusa.

Podsumowanie

  • Wiekiem Maryi przy narodzeniu Jezusa nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
  • W tamtych czasach dziewczęta wychodzono za mąż stosunkowo wcześnie.
  • Według kontekstu tamtych zwyczajów małżeńskich, Maryja mogła mieć około 14-17 lat podczas narodzin Jezusa.

Narodziny Maryi i jej rodzina

Zgodnie z Protoewangelią Jakuba, Maryja urodziła się jako córka Joachima i Anny. Rodzice Maryi, starając się o potomstwo już od 20 lat, byli wdzięczni za cud jej narodzin. Po narodzeniu, Maryję oddano do służby w świątyni, gdzie uczyła się modlitw i spraw religijnych.

Niewiele wiadomo o życiu rodzinnym Maryi przed narodzeniem Jezusa, nie ma o tym informacji w Biblii. Tradycje apokryficzne przekazują pewne informacje na ten temat, jednak Kościół nie uznaje apokryfów za natchnione pisma i nie są one uznawane za pełni wiarygodne.

Małżeństwo z Józefem i narodziny Jezusa

Zgodnie z Ewangelią Łukasza, Maryja była już poślubiona z Józefem, gdy dowiedziała się, że jest brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Nie ma jednoznacznych informacji na temat dokładnego wieku Józefa i Maryi w tym okresie. Apokryfy Nowego Testamentu podają różne wieki dla Józefa, ale nie ma jednoznacznych źródeł historycznych na ten temat.

Podejrzewa się, że Józef mógł być w wieku od 20 do 30 lat, podobnie jak młodzi mężczyźni w tamtych czasach, gdy poślubiali dziewczyny. Małżeństwo Maryi i Józefa było wynikiem tradycyjnych praktyk zawierania związków małżeńskich, które wymagały zgodności ze zwyczajami i normami społecznymi tamtego czasu.

Narodziny Jezusa nastąpiły w wyniku tego małżeństwa.

Podobne wpisy