Kim są mormoni?

Kim są mormoni?

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, powszechnie znani jako mormoni, są obecni we wszystkich aspektach życia społecznego. Są obecni w biznesie, rolnictwie, edukacji, nauce, partii politycznych, strukturach rządowych, w przemyśle rozrywkowym i w mediach. Magazyn Newsweek opisuje ich jako społeczność opartą na wzajemnej trosce i przymierzu troski. Członkostwo w Kościele wynosi obecnie ponad 14 milionów osób, z większością mieszkającą poza Stanami Zjednoczonymi.

Historia mormonów

Mormonizm jest ruchem religijnym założonym przez Josepha Smitha w 1830 roku. Po śmierci Smitha, przywództwo objął Brigham Young, który poprowadził mormonów na zachód i osiedlił się w Salt Lake City. W początkowych latach mormoni praktykowali poligamię, ale obecnie to już nie jest część ich nauk.

Wartości i wierzenia mormonów

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich opiera się na wartościach takich jak moralność, szacunek, czy rodzina. Podstawowe nauki mormońskie są zgodne z naukami Nowego Testamentu. Mormoni wierzą w Bibliję, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, oraz w Księgę Mormona, która służy jako dodatkowe świadectwo służby Chrystusa i Jego boskości.

Mormonizm opiera się na przekonaniu, że Bóg nadal przemawia do ludzi poprzez proroków i objawienia. Członkowie Kościoła wierzą, że Bóg jest zainteresowany ich życiem i przekazuje im wskazówki i wiedzę, które mogą pomóc im w codziennych decyzjach. Te objawienia są dla mormonów źródłem duchowego wzrostu i pokierowania.

Wartości rodzinne są również kluczowe dla mormonów. Rodzina jest uważana za fundamentalną jednostkę społeczną i miejsce, w którym kształtują się więzi i miłość. Wierzenia mormońskie podkreślają konieczność budowania silnych i zdrowych relacji rodzinnych oraz dbanie o dobrobyt i dobry rozwój każdego członka rodziny.

Mormoni starają się prowadzić moralne, uczciwe i odpowiedzialne życie. Dążą do tego, aby ich działania były zgodne z wartościami, które wyznają. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zachęca swoich członków do przestrzegania moralnych zasad, takich jak szacunek dla innych, uczciwość wobec siebie i innych oraz stawianie dobra innych ponad własne korzyści.

Podstawowe nauki Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich:

 1. Mormoni wierzą w jednego Boga, który jest Ojcem Niebieskim, Jezusa Chrystusa jako Jego Syna i w Ducha Świętego.
 2. Wierzą w nieśmiertelność duszy i życie po śmierci, a także w możliwość zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i przestrzeganie Jego nauk.
 3. Kościół uznaje Biblię, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, jako jedno z pism świętych, które służą jako podstawa nauczania.
 4. Księga Mormona jest uważana za kolejne pismo święte, które opowiada o dziejach starożytnego narodu w Ameryce i jest dodatkowym świadectwem misji Jezusa Chrystusa.
 5. Mormoni wierzą, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został przywrócony przez proroka Josepha Smitha w XIX wieku i że obecne przywództwo Kościoła jest upoważnione i prowadzone przez objawienia od Boga.

Wszystkie te wartości i wierzenia mają na celu pomóc mormonom w dążeniu do zrozumienia i realizacji swojego celu duchowego oraz w pełnym uczestnictwie w społeczności i życiu rodzinnym.

Wykształcenie i praktyki religijne

Mormoni to społeczność, która przykłada dużą wagę do edukacji i rozwijania wiedzy zarówno duchowej, jak i świeckiej. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oferuje różne programy, które wspierają młodych ludzi w rozwijaniu się i zdobywaniu wiedzy.

 • Seminarium: To program edukacyjny stworzony dla młodzieży w wieku szkolnym. Jest prowadzony przez nauczycieli religii, którzy pomagają uczniom zgłębiać swoje zrozumienie wiary i nauk mormońskich.
 • Instytuty religii: Stanowią kontynuację seminarium i są przeznaczone dla studentów na uczelniach wyższych. Instytuty religii oferują różnorodne kursy, które pomagają studentom pogłębić swoją wiedzę religijną i rozwijać się duchowo.

Młodzi misjonarze mormońscy są także ważną częścią społeczności. Po ukończeniu szkoły średniej mogą zdecydować się na służbę misyjną. Służba misyjna polega na podróżowaniu po różnych miejscach na świecie, aby nauczać ludzi ewangelii i dzielić się wiarą.

wykształcenie i praktyki religijne

Wykształcenie jako wartość

W społeczności mormońskiej wykształcenie jest cenione jako narzędzie do samorozwoju i służby innym. Członkowie Kościoła często podkreślają wagę zdobywania wiedzy i umiejętności, które mogą być wykorzystane zarówno w życiu zawodowym, jak i w służbie społeczności.

Podróże misyjne

Służba misyjna jest ważnym aspektem życia mormońskiego. Młodzi misjonarze poświęcają dwa lata swojego życia na podróżowanie i nauczanie innych o swojej wierze. Ta służba misyjna pomaga młodym osobom rozwijać się duchowo, uczyć się innych kultur i rozwijać umiejętności międzykulturowego porozumiewania się.

Stosując praktyki religijne i rozwijając edukację, mormoni starają się zarówno wzbogacić siebie, jak i innych w duchowym i intelektualnym wymiarze.

Rodzina i społeczność mormonów

Mormonizm przykłada dużą wagę do rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. W społeczności mormońskiej panuje silne poczucie wspólnoty, a rodzina jest miejscem, w którym króluje miłość, pokój i wzajemne wsparcie.

Kościół mormoński także angażuje się w obywatelskie inicjatywy i encourages swoich członków do odpowiedzialnego obywatelstwa.

Wspólnota mormonów

 • Mormoni tworzą silne więzi społeczne oparte na wspólnotowych wartościach.
 • W ramach społeczności organizowane są różne przedsięwzięcia i wydarzenia, które umacniają relacje między członkami.
 • Mormoni często angażują się w działalność charytatywną, pomagając potrzebującym i realizując różnorodne projekty społeczne.
 • Spotkania religijne, takie jak nabożeństwa w świątyniach, stanowią ważną część życia społeczności mormońskiej.

Wpływ Salt Lake City na mormońską społeczność

Salt Lake City jest siedzibą głównej katedry mormońskiego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i pełni znaczącą rolę w życiu społeczności mormońskiej.

 1. W mieście znajduje się główny ośrodek edukacyjny dla młodych członków Kościoła – Uniwersytet Brighama Younga, który jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu społeczności młodych mormonów.
 2. Salt Lake City jest również miejscem organizacji licznych wydarzeń religijnych i kulturalnych, które przyciągają członków Kościoła z całego świata.
 3. Mormoni w Salt Lake City aktywnie uczestniczą w lokalnym życiu społecznym, angażując się w prace charytatywne, działalność polityczną i biznesową.

Polityka i kontrowersje

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nie angażuje się w politykę partyjną, ale zachęca swoich członków do bycia odpowiedzialnymi i aktywnymi obywatelami. Kościół jest przeciwny aborcji, chociaż dopuszcza jej wykonanie w skrajnych przypadkach, takich jak gwałt, kazirodztwo lub zagrożenie życia matki.

Kontrowersje wokół homoseksualizmu

 • Mormoni opowiadają się przeciwko małżeństwom homoseksualnym i uznają je za sprzeczne z naukami Kościoła.
 • Kościół propaguje tradycyjne pojście na temat małżeństwa jako związku między mężczyzną a kobietą.
 • Homoseksualizm jest nadal tematem kontrowersji w społeczeństwie i w polityce, a stanowisko mormońskie w tej sprawie jest przedmiotem debaty.

Kontrowersje wokół aborcji

 1. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przeciwny jest aborcji jako metody kontrolowania narodzin.
 2. Jednakże, w skrajnych przypadkach, takich jak gwałt, kazirodztwo lub zagrożenie życia matki, Kościół dopuszcza możliwość przerywania ciąży.
 3. Kwestia aborcji budzi kontrowersje na całym świecie i stanowi często temat dyskusji politycznych.

Sławni mormoni

W historii mormonizmu można znaleźć wiele znanych postaci, takich jak rewolwerowiec Butch Cassidy, wynalazca John Moses Browning czy polityk Mitt Romney. To tylko kilka przykładów znanych mormonów.

 • Butch Cassidy: Znany jako amerykański rewolwerowiec i bandyta, Butch Cassidy urodził się jako Robert LeRoy Parker w rodzinie mormońskiej. Jego historia życia stała się inspiracją dla wielu filmów.
 • John Moses Browning: Ten amerykański wynalazca jest uważany za jednego z najważniejszych projektantów broni strzeleckiej w historii. Browning zaprojektował wiele ikonicznych broni palnych, które są używane do dziś.
 • Mitt Romney: Były gubernator stanu Massachusetts i dwukrotny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Mitt Romney jest również znanym mormonem. Jego wiara i przekonania odegrały ważną rolę w jego życiu publicznym.

Podsumowanie

Mormoni, będący członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, opierają swoje życie na wartościach, wierzeniach i kulturze ich religii. Kościół ten kładzie nacisk na wartości takie jak rodzina, moralność, wzajemne wsparcie i szacunek. Wierzenia mormońskie odwołują się zarówno do Biblii, jak i do Księgi Mormona, dodatkowego świadectwa misji Jezusa Chrystusa. Wiara mormonów polega na przekonaniu, że Bóg nadal przemawia do ludzi poprzez objawienia i proroków.

W mormońskiej społeczności odgrywa ważną rolę także edukacja, zarówno duchowa, jak i świecka. Kościół oferuje programy takie jak seminarium i instytuty religii, które pomagają członkom rozwijać się duchowo i umysłowo. Młodzi misjonarze mormońscy podróżują po świecie, aby nauczać ewangelii i służyć innym.

Mormoni to również ludzie prawie jak wszyscy inni, zaangażowani w różne dziedziny życia społecznego, takie jak biznes, edukacja czy polityka. W historii mormonizmu można znaleźć wiele znanych postaci, które przyczyniły się do różnych dziedzin społecznego rozwoju. Jednocześnie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich utrzymuje swoją tożsamość i kontynuuje praktyki religijne, które mają głęboki wpływ na życie mormonów.

Podobne wpisy